ESTRELA連載 第79回

今回使うデータ

データの作成と表示

空間隣接行列の作成

coords <- matrix(0,nrow(jiko),2)
coords[,1] <- jiko$X
coords[,2] <- jiko$Y
pref.tri.nb <- tri2nb(coords)

線形回帰モデル

jiko.lm1 <- lm(FATAL24.POP~POP65.POP+ROADD+HOSPITAL.POP+HAZARD.TOT.D+SB.RD.F, data=jiko)
summary(jiko.lm1)
stepAIC(jiko.lm1)
jiko.lm2 <- lm(FATAL24.POP~POP65.POP+ROADD+HOSPITAL.POP+HAZARD.TOT.D+SB.RD.F, data=jiko, weight=POP)
summary(jiko.lm2)
jiko.lm3 <- lm(FATAL24.POP~POP65.POP+ROADD+HOSPITAL.POP+HAZARD.TOT.D+SB.RD.F+offset(log(POP)), data=jiko)
summary(jiko.lm3)

一般化線型モデル

# jiko.glm1 <- glm(FATAL24~POP65.POP+ROADD+HOSPITAL.POP+SAFE.ZONE.D+HAZARD.TOT.D+SB.RD.F, data=jiko, family="poisson")
# summary(jiko.glm1)
jiko.glm1 <- glm(FATAL24~POP65.POP+ROADD+HOSPITAL.POP+HAZARD.TOT.D+SB.RD.F+offset(log(POP)), data=jiko, family="poisson")
summary(jiko.glm1)

一般化加法モデル

jiko.gam1 <- gam(FATAL24~POP65.POP+ROADD+HOSPITAL.POP+HAZARD.TOT.D+SB.RD.F+s(X, Y), data=jiko, family="poisson")
summary(jiko.gam1)
jiko.gam2 <- gam(FATAL24~POP65.POP+ROADD+HOSPITAL.POP+HAZARD.TOT.D+SB.RD.F+offset(log(POP))+s(X, Y), data=jiko, family="poisson")
summary(jiko.gam2)

空間フィルタリング

マルチレベルモデル

地理的加重回帰モデル


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS