Contents Modular Class

Bahasa Melayu-IndonesiaII-a

Sejarah Indonesia

Bagi Semester Pertama Tahun 2004

Nomor Pendaftaran:22311/22307

Nomura Toru

 

 

Tujuan

Kelas ini bertujuan mempelajari beberapa aspek sejarah Indonesia untuk mahasiswa-mahasiswa. Kelas ini juga bertujuan meningkatkan dan memperkayakan kemahiran bahasa Melayu-Indonesia untuk mahasiswa yang telah selesaikan kursus intensif bahasa Melayu-Indonesia. Semua kelas akan dituturkan dalam bahasa Melayu-Indonesia saja. Oleh karena ini, hanya mahasiswa yang telah mempunyai pengetahuan tentang bahasa Melayu-Indonesia cukup baik saja bisa menghadiri kelas ini. Tetapi sesiapa yang mempunyai pengetahuan cukup baik juga bisa menghadiri kelas ini melalui peperiksaan tentang kemahirannya oleh guru-guru bahasa Melayu-Indonesia. Semua hadirin diharap asyik menyertai diskusi dan pertanyaan

 

Evaluasi

Di kelas ini kedatangan akan diambil setiap kali. Selain ini, evaluasi akan dilaksanakan secara laporan pada akhir semester ini. Semua penyerta dipersilakan memilih sala satu tajuk atau subjek dari sejarah Indonesia atau sejarah Asia Tenggara dan menulis laporan tentang subjek tersebut. Ujian tulis tidak akan diadakan di kelas ini.

 

Hari Kuliah dan Tempat Kuliah

Hari Kuliah : Hari Kamis jam 14:45 sampai jam 16:15.

Tempat Kuliah : Epsilon 16

 

Rencana Kuliah

Rencana kuliah akan diberitahu pada waktu kelas pertama,akan tetapi ada kemungkinan perubahan-perubahan dari masa ke masa Mengenai rencana tetap, silakan hubungi dosennya.

 

Materi-materi Pelajaran

Di kelas ini buku teks yang diterbitkan tidak akan digunakan sama sekali. Namun demikian Materi-materi yang akan digunakan dalam kuliah ini akan disimpankan di dalam homepage saya. Walaupun semua materi belum siap, semua penyerta dipersilakan ambil salinan-salinan dari dalam homepage tersebut bebelum dating ke kuliah. Saya akan membikin bibliografi(salinan buku rujukan) juga dan disimpankannya di dalam homepage, tetapi sedang dikerjakan. Tolong tunggu sebentar.

Semua penyerta dinasihati membawa sebuah kamus bahasa Indonesia dan merujuk kepadanya waktu menghadiri kuliah tersebut.

 

Hubungan

Semua peristiwa yang perlu diumumkan kepada mahasiswa akan dikirimi semua penyerta. Kalau ada pertanyaan dan lain-lain, anda dipersilakan mampir ruang penelitian saya di lamda 503. Office hour saya adalah Hari Jumafat jam keempat sore. Anda juga bisa mengirim e-mail kepada saya.

Saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa secepat mungkin.

Alamat e-mail saya adalah seperti berikut;nomura@sfc.keio.ac.jp